CHUẨN
XÁC
UY
TÍN
Bây giờ là

SOI CẦU DÀN ĐỀ 20S VÍP (ngày, giá : 2.000.000 VNĐ )
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 20S VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. vì lý do bảo mât nên BQT thông báo khuyên ACE nên lấy số vào theo thời gian này(11h00 đến 18h00)-ACE LƯU Ý NHÉ …BQT trân trọng… ✔

ZALO:0818.830.888
Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 20S VIP

NGÀY DÀN ĐỀ 20S VIP KẾT QUẢ
mua-ngay Đang cập nhật
NGÀY 20S VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
03/01/2024 đầu 6 đuôi 8 trượt
31/12/2023 nghỉ tết đến 01/01/2024 nghỉ
30/12/2023 đầu 8đuôi 6 ăn đề 80
29/12/2023 đầu 5 đuoi2 trượt
28/12/2023 đầu 3 đuôi4 ăn đề 31
27/12/2023 đầu 4 đuôi 0 trượt
26/12/2023 đầu 6 đuôi 8 trượt
25/12/2023 đầu 2 đuôi 0 ăn đè 25
24/12/2023 đầu 4 đuôi 3 ăn đề 43
23/12/2023 đầu 0 đuôi 1 trượt
22/12/2023 đầu 1 đuôi 6 ăn đề 11
21/12/2023 đầu 8 đuôi 7 ăn đề 85
20/12/2023 đầu 8 đuôi 1 trượt
19/12/2023 đầu 7 đuôi 2 ăn đề 77
18/12/2023 đầu 1 đuôi 7 trượt
17/12/2023 đầu 8 đuôi 9 trượt
16/12/2023 đầu 5 đuôi 2 trượt
15/12/2023 đầu 0 đuôi 9 ăn đề 04
14/12/2023 đầu 4 đuôi 9 ăn đề 45
13/12/2023 đầu 0 đuôi 1 ăn đề 06
12/12/2023 đầu 7 đuôi 5 ăn đè 70
11/12/2023 đầu 8 đuôi 5 trượt
10/12/2023 đầu 7 đuôi 0 ăn đề 60
09/12/2023 đầu 5 đuôi 5 ăn đề 57
08/12/2023 đầu 3 đuôi 4 trượt
07/12/2023 đầu 0 đuôi 5 trượt
06/12/2023 đầu 3 đuôi3 trượt
05/12/2023 đầu 2 đuôi 0 trượt
04/12/2023 đầu 2 đuôi 6 trượt
03/12/2023 lỗi hệ thống lỗi
01/12/2023 đầu 0 đuôi 1 ăn đề 01
29/11/2023 đầu 4 đuôi 8 ăn đề 41
28/11/2023 đầu 1 đuôi2 ăn đề 13
27/11/2023 đầu 5 đuôi 7 ăn đề 57
26/11/2023 đầu 2 đuôi 1 trượt
25/11/2023 đầu 0 đuôi 2 trượt
24/11/2023 đầu 7 đầu 2 trượt
23/11/2023 đầu 4 đuôi5 trượt
22/11/2023 đầu6 đuôi 9 trượt
21/11/2023 đầu 4 đuôi5 ăn đề 48
19/11/2023 đầu 3 đuôi 9 trượt
19/11/2023 đầu 2 đuôi 9 ăn đề 29
18/11/2023 đầu 8 đuôi 7 trượt
17/11/2023 đầu 9 duoi 0 trượt
16/11/2023 đầu 6 đuôi 9 ăn đề 69
15/11/2023 đầu 5 đuôi 9 ăn đề 59
14/11/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
13/11/2023 đầu 1 đuôi 4 ăn đề 12
12/11/2023 đầu 3 đuôi 9 trượt
11/11/2023 đầu 7 đuôi 1 trượt
10/11/2023 đầu 8 đuôi 3
09/11/2023 đầu 8 đuôi 8 trượt
08/11/2023 đầu 2 đuôi 6 ăn đề 26
07/11/2023 đầu 4 đuôi 4 ăn đề 49
06/11/2023 đầu 9 đuôi 3 trượt
05/11/2023 đầu 8 đuôi 9 ăn đề 84
04/11/2023 đầu 8 đuôi 8 trượt
03/11/2023 đầu 2 đuôi 2 ăn đề 27
02/11/2023 đầu 3 đuôi 6 ăn đề 36
01/11/2023 đầu 7 đuôi 8 trượt
30/10/2023 đầu 9 đuôi 0 trượt
29/10/2023 đầu 5 đuôi 9 ăn đề 50
28/10/2023 đầu 4 đuôi 8 trượt
27/10/2023 đầu 3 đuôi 8 ăn đề 36
26/10/2023 đầu 5 đuôi 3 trượt
25/10/2023 đầu 5 đuôi 0 ăn đề 80
24/10/2023 đầu 5 đuôi 3 trượt
23/10/2023 đầu 4 đuôi 5 ăn đề 44
22/10/2023 đầu 2 đuôi 7 trượt
21/10/2023 đầu 4 đuôi3 ăn đề 49
20/10/2023 đầu 8 đuôi 8 ăn đề 88
19/10/2023 đầu 2 đuôi2 trượt
18/10/2023 đầu 2 đuôi 9 trượt
17/10/2023 đầu 9 đuôi 0 trượt
16/10/2023 đầu 4 đầu 8 ăn đề 40
15/10/2023 đầu1 đuôi7 ăn đề 13
14/10/2023 đầu 5 đuôi 5 ăn đề 54
13/10/2023 đầu 9 đuôi2 trượt
12/10/2023 đầu 7 đuôi2 ăn đê 75
11/10/2023 đầu 8 đuôi7 trượt
10/10/2023 đầu 2 đuôi2 ăn đề 21
09/10/2023 đầu 4 đuôi 4 ăn đề 45
08/10/2023 đầu 9 đuôi 0 trượt
07/10/2023 đầu 4 đầu 7 ăn đề 47
06/10/2023 đầu 1 đuôi 2 trượt
05/10/2023 đầu 3 0 ăn đề 33
04/10/2023 đầu 1 đuôi 0 trượt
03/10/2023 đầu 1 đuôi 0 trượt
02/10/2023 đầu 7 3 ăn đề 73
01/10/2023 đầu 8 đuôi 3 ăn đề 89
30/09/2023 đầu 2 đuôi5 trượt
29/09/2023 đầu 4 đuôi 0 ăn đề 44
28/09/2023 đầu 7 9 ăn đề 98
27/09/2023 đầu 4 đuôi 7 ăn đề 47
26/09/2023 đầu 6 đuôi 0 trượt
25/09/2023 đầu 8 đuôi 1 trượt
24/09/2023 đầu 7 8 ăn đề 78
23/09/2023 đầu 2 đuôi 2 ăn đề 22
22/09/2023 đầu 9 đuôi 9 trượt
21/09/2023 đầu 3 đuôi 6 ăn đề 66
20/09/2023 đầu 3 đuôi 3 ăn đề 03
19/09/2023 đầu 2 đuôi 5 ăn đê 25
18/09/2023 đầu 0 đuôi 4 ăn đề 04
17/09/2023 đầu 3 đuôi 0 trượt
16/09/2023 đầu 1 đuôi 0 trượt
15/09/2023 đầu 0 đuôi 2 trượt
14/09/2023 đầu 7 đuôi 9 trượt
13/09/2023 đầu 5 đuôi 3 ăn đề 50
12/09/2023 đầu 8 đuôi 2 ăn đề 32
11/09/2023 đầu 7 đuôi 8 ăn đề 68
10/09/2023 đầu 3 đuôi 6 trượt
09/09/2023 đầu 2 đuôi 5 trượt
08/09/2023 đầu 7 đuôi 9 ăn đề 76
07/09/2023 đầu 5 đuôi 6 ăn đề 56
06/09/2023 đầu 8 đuôi 2 trượt
05/09/2023 đầu 3 đuôi 7 ăn đề 67
04/09/2023 đâu 5 đuôi 9 trượt
03/09/2023 đâu 3 đuôi 6 ăn đề 86
02/09/2023 đầu 8 đuôi 8 ăn đầu 80
01/09/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
31/08/2023 đầu 9 đuôi 4 trượt
30/08/2023 đầu 5 đuôi 6 ăn đề 51
29/08/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ăn đề 78
28/08/2023 đầu 6 đuôi8 trượt
27/08/2023 đầu 4 đuôi 1 ăn đề 48
26/08/2023 đầu 6 đuôi 9 trượt
25/08/2023 đầu 9 đuôi 3 ăn đề 43
23/08/2023 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 trượt
22/08/2023 đầu 7 đuôi 4 ăn đề 79
21/08/2023 đầu 2 đuôi 9 ăn đề 21
20/08/2023 đầu 5 đuôi 1 trượt
19/08/2023 đầu 3 đuôi 6 ăn đề 30
18/08/2023 đầu 8 đuôi 7 ăn đề 87
17/08/2023 đầu 8 đuôi 1 ăn đề 86
16/08/2023 10 12 11 13 14 15 16 17 18 19 ăn đề 19
15/08/2023 đầu 3 đuôi 1 ăn đuôi1
14/08/2023 đầu 6 đuôi 0 trượt
13/08/2023 đầu 2 đuôi 9 ăn đề 28
12/08/2023 đầu 3 đuôi 8 trượt
11/08/2023 đầu 9 đuôi 3 ăn đề 99
10/08/2023 đầu 0 đuôi 9 ăn đề 02
09/08/2023 đầu 3 đuôi 6 trượt
08/08/2023 đầu 6 đuôi 0 ăn đề 66
07/08/2023 đầu 4 đuôi 0 trượt
06/08/2023 đầu 7 đuôi 4 trượt
05/08/2023 đầu 1 đuôi 0 ăn đề 10
04/08/2023 đàu 7 đuôi 2 ăn đề 77
03/08/2023 đầu 8 đuôi 6 ăn đề 88
02/08/2023 đầu 0 đuôi 8 trượt
01/08/2023 đầu 8 đuôi3 trượt
31/07/2023 đầu 1 đuôi 4 ăn đề 15
30/07/2023 đầu 4 đuôi 1 ăn đề 41

-CHÚC TOÀN THỂ ANH EM MAY MẮN PHÁT TÀI PHÁT LỘC -