Cao thu lo

  • Cao thu lo
  • :
Dàn đề chơi cho ngay 22/11

(Cao thu lo - 22/11 lúc 1:24)

22,27,72,77 05,50,55,00 02,20,25,52,57,75,70,07 LÔ 32

Dàn đề chơi cho ngay 8/11

(Cao thu lo - 08/11 lúc 10:27)

Dàn  2x 03,30,07,70,09,90,49,94,43,34,45,54 85,58,52,25,67,76,72,27 Dàn 1x 03,07,70,90,94,43,34,45,85,52,67,76 Lô 44,99 chơi trong 3 ngày  

Dàn đề chơi cho ngay 5/11

(Cao thu lo - 04/11 lúc 10:45)

dàn 2x 03,08 20,21,26,27 30,34,35,36,39 43,45,48,49 53,54,57,58 62,63,67 81,89 94, dàn 1x 03,08,20,30,35,45,53,54,57,58. Nhận định của SDMB Kết chạm 0.5.1.6 – Chạm 1.6 ngày cuối, chạm 0.5 đang nợ từ tuần trước. Có 2 bộ số hôm nay đẹp: 01.02      

Dàn đề chơi cho ngay 4/11

(Cao thu lo - 04/11 lúc 9:48)

Dàn 2x 04,08,22,25,26,30,34,35,36, 40,43,44,45,52,58,61,67,68, 71,72,76,81,85,86,90,94,95,99 Dàn 1 x 04,08,25,30,35,40,45,52,58,90,94,95,99 Lô 585 chơi trong 3 ngay  

Dàn đề nuôi chính xác 99% từ 4>>11/11

(Cao thu lo - 04/11 lúc 9:15)

Tình hình là dàn nuôi từ 28>>4/11 nay ngày cuối nhé mình nghi nhầm( Mình thì vẫn tin cầu chay ) Dưới đây là dàn đề nuôi tuần 4>>11/11 03,30,35,53,58,85,80,08 32,23,37,73,28,82,87,78 02,20,25,52,57,75,07,70 22,77,27,72

Dàn đề chơi cho ngay 29/10

(Cao thu lo - 29/10 lúc 6:46)

Dàn 5x 00,07,09 10,11,12,13,15,18,19 20,21,22,25,26,27,28, 31,33,35,37,38,39 40,42,46,49 50,51,54,57,58, 68,69 72,74,77,78,79 81,82,83,,85,86,87,88,89 94,95,96,97,98, Dàn 2x 07,09,20,21,22,25,26,27,31,35,39,40,49,68, 72,77,81,85,86,89,94,95,98, Dàn 1x 07,09,20,25,35,40,85,95,  

Dàn đề nuôi chính xác 99% từ 28>>3/11

(Cao thu lo - 28/10 lúc 10:27)

  04,40,09,90,54,45,59,95 96,69,91,19,14,41,46,64

Dàn đề nuôi chính xác 99% từ 21 đến 28/10

(Cao thu lo - 21/10 lúc 8:39)

02,20,25,52,07,70,57,75 03,30,53,35,08,80,85,58

Dàn đề nuôi chính xác 99% từ 22 – 30/9

(Cao thu lo - 23/9 lúc 1:54)

từ 22>>30/9 23,32,28,82,73,37,78,87 02,20,25,52,57,75,70,07 33,88,38,83 30,03,35,53,58,85,80,08

Dàn đề đẹp cho ngày 22/9

(Cao thu lo - 22/9 lúc 6:23)

Dàn chơi 22/9  kết chạm 3 hơn cả (đầu 3) 03,08,23,28,30,31,33,35,36,37,38,43, 48,63,68,73,81,82,83,85,86,87,89,98, ————————————————— SĐMB hôm nay nghỉ chơi