tientien9699

  • tientien9699
  • :
Đề dàn nuôi tuần (từ 15/1 – 22/1/2018)

(tientien9699 - 14/1 lúc 11:28)

Dàn 1: Nuôi chạm 270549 (riêng chạm 2 k3n thứ 2 đến thứ 4) Dàn 2: Nuôi bộ 00-01-02-04 Dàn 3: Chạm 01279 010-020-070-090-121-171-191-272-292-797 Dàn 4:  0245 ghép vòng 020-040-050-242-252-454

Thành Viên

Thành viên online: và 45 Khách

Thành Viên: 2706
|
Số Chủ Đề: 730
|
Số Bình Luận: 10893
|
Thành Viên Mới: Trâm Nguyễn