Tình hình là bộ nuôi tuần nổ sớm,dàn đề tuần nổ sớm và câu hỏi là được hay thua?

Được thì đỏ,thua thì phải xem lại cách chơi,

Dưới đây là kiểu chơi của tôi chia sẻ các bạn

Chơi bé thôi nhé tùy theo sức và gấp thếp lên nhé.(10,20,40)

+Ngày 7/3/2019 chạm 2,7,3,8,4,9 loại đầu 0

14,17,18,21,22,24,29,30,31,32,

33,35,36,40,41,43,44,45,48,49,

54,59,62,63,67,68,69,70,71,75,

76,77,79,80,86,88,89,91,92,93,

97,99

+Ngày 8/3/2019 Chạm 2,7,3,8,4,9 Loại đầu 4

02,08,14,17,18,21,22,24,29,30,

31,32,33,35,36,54,59,62,63,67,

68,69,70,71,75,76,77,79,80,86,

88,89,91,92,93,97,99

+Ngày 9/3/2019 Chạm 3,8,4,9,0,5 

01,02,05,08,10,14,15,18,24,29

30,31,32,33,35,36,40,41,43,44,

45,48,49,50,54,55,56,5963,65,

68,69,70,75,79,80,86,88,89,91,

92,93,97,99

+Ngày 10/3/2019 Chạm 4,9,0,5,1,6 loại đầu 2,6,9

01,02,05,08,10,11,14,15,16,17,

18,30,31,36,40,41,43,44,45,48,

49,50,54,55,56,59,70,71,75,76,

79,80,86,89

+Ngày 11/3/2019 Chạm 0,5,1,6,2,7 loại đầu 3

01,02,05,08,10,11,14,15,16,17,

18,21,22,24,29,40,41,45,50,54,

55,56,59,62,63,65,67,68,69,70,

71,75,76,77,79,80,86,91,92,97,

Tạm thời 5 ngày và hàng ngày sẽ chốt dàn rút gọn vào buổi chiều 

 

 

Chốt số hôm nay
Xem chốt số hoàn toàn miễn phí!
 • Trên đây chỉ là dãy số tham khảo.
 • Trúng hay trượt các bạn tự chịu trách nhiệm.


 • Bài cùng chuyên mục

  Thành Viên

  Thành viên online: và 1 Khách

  Thành Viên: 3718
  |
  Số Chủ Đề: 986
  |
  Số Bình Luận: 12317
  |