Nổ tưng bừng và vẫn câu hỏi đó ” được hay thua”.Được thì đỏ,thua phải xem lại cách chơi.

Tình hình là đồng nát ảo lòi mắt.Bắt đề ngày chỉ có ra đảo ăn hải sản.

Thỉnh thoảng mới tõm được phát.Cách chơi cả nhà biết rồi gấp thếp lên tùy theo sức.

Định hướng đưa ra như nào cứ hế mà vào.(Đi chậm cho chắc)

Ngày 16/7 

00,01,02,03,05,07,10,14,15,24,

29,30,31,32,33,36,40,41,43,45,

48,49,63,65,68,69,70,75,79,82,

83,86,88,89,91,92,93,97,

Ngày 17/7

00,01,02,03,05,07,08,10,11,14,

15,16,17,21,24,26,29,30,31,35,

36,40,41,43,44,45,48,49,50,53,

54,55,56,59,62,63,65,67,68,69

70,71,75,76,79,91,92,93,97,99

Ngày 18/7

00,01,02,03,05,07,08,10,11,14,

15,16,17,21,22,24,26,29,30,31,

32,35,36,40,41,45,50,53,54,55,

56,59,62,63,65,67,68,69,70,71,

72,75,76,77,7980,82,86,91,92,

97

Ngày 19/7

01,02,03,07,08,10,11,14,15,16,

17,21,22,24,26,29,41,43,48,53,

56,70,71,72,75,76,77,7980,82,

83,86,88,89,91,92,93,97,

Ngày 20/7

00,01,02,03,05,07,08,10,15,17,

21,22,24,26,29,30,31,32,33,35,

36,40,43,45,48,50,53,54,55,56,

59,62,63,65,67,68,70,71,72,75,

76,77,79,80,82,83,86,88,89,92,

93,97,

Tạm thời 5 ngày

Chốt số hôm nay
Xem chốt số hoàn toàn miễn phí!
 • Trên đây chỉ là dãy số tham khảo.
 • Trúng hay trượt các bạn tự chịu trách nhiệm.


 • Bài cùng chuyên mục

  Thành Viên

  Thành viên online: và 1 Khách

  Thành Viên: 7008
  |
  Số Chủ Đề: 986
  |
  Số Bình Luận: 12318
  |
  Thành Viên Mới: annabellerva