Tình hình là bộ nuôi tuần nỏ sớm.

Dàn đề 5 ngày gấp thếp cũng thành công.

Định hướng như nào cứ thế chơi nhé.

Giờ lên các bạn 5 ngày tiếp,(Gấp thếp lên tùy theo sức)

Ngày 21/3

10,15,17,29,32,33,35,36,50,51,

53,54,55,56,59,83,89,92,93,97,

Ngày 22/3

00,01,02,05,07,08,10,14,15,17,

21,22,24,26,29,30,32,35,50,51,

53,54,55,56,59,62,65,67,69,70,

71,72,75,76,77,79,80,82,89,91,

92,93,97,99,

Ngày 23/3

00,01,02,05,07,08,10,11,14,15,

16,17,30,31,35,36,40,41,43,44,

45,48,49,50,51,53,54,55,56,59,

62,63,65,67,68,69,80,86,89,91,

92,93,97,99,

Ngày 24/3

00,01,02,05,07,08,10,11,14,15,

16,17,21,24,26,29,30,31,35,36,

40,41,43,44,45,48,49,50,51,53,

54,55,56,59,62,63,65,67,68,69,

70,71,75,76,79

Ngày 25/3

00,01,02,05,07,08,10,11,14,15,

16,17,30,31,32,35,36,50,51,53,

54,55,56,59,62,63,65,67,68,69,

80,82,86,91,92,97,

Chốt số hôm nay
Xem chốt số hoàn toàn miễn phí!
 • Trên đây chỉ là dãy số tham khảo.
 • Trúng hay trượt các bạn tự chịu trách nhiệm.


 • Bài cùng chuyên mục

  Thành Viên

  Thành viên online: và 1 Khách

  Thành Viên: 7022
  |
  Số Chủ Đề: 986
  |
  Số Bình Luận: 12318
  |
  Thành Viên Mới: cnvjay539221