Cầu đề ngày thì nhiều vô kể, nhưng để kết được thì mới là vấn đề. Trong việc soi cầu ngày 13/5/2017 chúng tôi sẽ cố gắng soi thật nhiều cầu đề đẹp để mọi người lựa chọn. Hy vọng chúng ta ở đây thay nhau mỗi người chén một hôm nhỉ các bạn, hay là chén đề tập thể đây.

Dự đoán đề hôm nay các bạn có những gì rồi, tổng hay chạm. Có lẽ ai cũng thích chạm 3.8 thì phải, chúng tôi cũng vậy. Có một cầu đề ngày cho chạm 8.3 đang chạy tít. Nếu các bạn có chạm khác hoặc thì ghép vào là chén đề thôi.

Soi cầu miền bắc ngày 13/5/2017

Dưới đây là toàn cầu đẹp đấy, mọi người cùng thảo luận xem khả thi không nhé. Các bạn không thích thì cũng cho ý kiến để cùng nhau bàn luận.

Soi cầu đề chạm 4.9

Mọi người lấy KQ XSMB ngày thứ sáu tuần trước 95129 rồi ghép 3 con số đầu lại với nhau. Chúng ta được kết quả là 0 và lấy 0 ghép với con số đứng vị trí đầu tiên của GĐB chính nó đó là 95129 = 09 = Chạm 4.9

80732 = 5
57214 = 1
27281 = 8
78123 = 4
56407 = 1
26852 = 2
95129 = 0

80732 = 58 về 35
57214 = 15 về 46
27281 = 82 về 45
78123 = 47 về 36
56407 = 15 về 21
26852 = 22 về 95
95129 = 09 về chạm 9.4

Cầu đề chạm 3.8

Các bạn ghép 3 con số đầu của giải đặc biệt ngày hôm qua là 08792 kết quả sẽ được là 3. Như vậy là đề hôm nay có chạm 3.8. Liệu có đầu 3.8 hay là chạm 3.8

34343 20459 64924 37311 78123 88945 73309 = 4
45622 03215 92086 64829 56407 59036 96705 = 1
80384 57149 71071 24363 26852 54621 13176 = 2
61365 42808 99681 18574 95129 61795 26439 = 0
51610 97276 56062 16161 08792 00000 00000 = 3

Cầu đề chạm 5 chính chữ

Cầu này cũng có cách tính giống như soi cầu trên. Các bạn ghép 3 con số đầu của giải đặc biệt ngày hôm qua là 08792 kết quả sẽ được là 3. Rôi lấy 3 ghép với con số đứng vị trí thứ 4 của KQXS thứ sáu tuần trước là 2 = 32 = 5

34343 20459 64924 37311 78123 88945 73309
45622 03215 92086 64829 56407 59036 96705 = 12 về 36
80384 57149 71071 24363 26852 54621 13176 = 20 về 21
61365 42808 99681 18574 95129 61795 26439 = 05 về 95
51610 97276 56062 16161 08792 00000 00000 = 32

Cầu đề chạm 2.7 hay tổng 2.7

94939 45613 48219 85543 77038 64476 13332
48532 79548 45266 44215 19659 87204 34623 = 85 = 3.8 về 17
09823 83098 14824 90801 42654 32217 00745 = 74 = 1.6 về 38
75615 86735 56949 00207 08701 53838 63995 = 13 = 4.9 về 63
51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365 = 12 = 3.8 về 67
80860 15998 70175 06750 80732 17867 93508 = 05 = 0.5 về 35
13858 92233 18516 98628 57214 03235 31270 = 81 = 4.9 về 46
06143 69919 66007 55708 27281 99346 23716 = 68 = 4.9 về 45
34343 20459 64924 37311 78123 88945 73309 = 44 = 3.8 về 36
45622 03215 92086 64829 56407 59036 96705 = 61 = 2.7 về 21
80384 57149 71071 24363 26852 54621 13176 = 82 = 0.5 về 95
61365 42808 99681 18574 95129 61795 26439 = 70
51610 97276 56062 16161 08792 00000 00000

Cầu chạy dài và có thể tự tin là quá kín

Cầu đề chạm 2.7

Lấy con số đầu tiên và con số cuối cùng của giải đặc biệt ngày thứ bảy cách 4 tuần. Trước khi ghép hãy +1 cho con đít là 6+1 = 7 rồi lấy con đầu là 5 ghép với 7 = 57 = 2. Cầu này làm tăng độ kết bộ 22 cho đề hôm nay.

94939 45613 48219 85543 77038 64476 13332 = 67 = 3.8 về 38
48532 79548 45266 44215 19659 87204 34623 = 85 = 3.8 về 63
09823 83098 14824 90801 42654 32217 00745 = 38 = 1.6 về 67
75615 86735 56949 00207 08701 53838 63995 = 59 = 4.9 về 35 xịt
51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365 = 24 = 1.6 về 46
80860 15998 70175 06750 80732 17867 93508 = 18 = 4.9 về 45
13858 92233 18516 98628 57214 03235 31270 = 06 = 1.6 về 36
06143 69919 66007 55708 27281 99346 23716 = 97 = 1.6 về 21
34343 20459 64924 37311 78123 88945 73309 = 86 = 4.9 về 95
45622 03215 92086 64829 56407 59036 96705 = 57 = 2.7 về
80384 57149 71071 24363 26852 54621 13176
61365 42808 99681 18574 95129 61795 26439
51610 97276 56062 16161 08792 00000 00000

Soi cầu tổng 4.9

Cầu này tạm gọi là soi cho ba ngày cuối tuần = Thứ 6 – 7 – CN và thứ 6 chưa về, còn ngày chủ nhật chúng tôi có cầu đang chạy đẹp cho tổng 0.5. Vậy, tổng 4.9 phải về hôm nay rồi. Và 2 cầu cho chạm 2.7 rất kín, Thế thì bộ 27 chứ còn gì nữa.

Cách tính cầu giải đặc biệt này như sau: Ghép 3 con số đầu của GĐB ngày thứ sáu tuần trước là 95129.
9 ghép 5 = 4
5 ghép 1 = 6

Ta lấy 2 kết quả là 4 ghép 6 = 0. Sau đó lấy 0 ghép với con số vị trí thứ 5 trong GĐB đó là 9 = 09 = Tổng 4.9

75615 86735 56949 00207 08701 53838 63995 = 3 = 31 về 63
51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365 = 2 = 21 về 67
80860 15998 70175 06750 80732 17867 93508 = 5 = 52 về 70 (CN)
13858 92233 18516 98628 57214 03235 31270 = 1 = 14 về 46
06143 69919 66007 55708 27281 99346 23716 = 8 = 81 về 45
34343 20459 64924 37311 78123 88945 73309 = 4 = 43 về 07 (T.6)
45622 03215 92086 64829 56407 59036 96705 = 1 = 17 về 21
80384 57149 71071 24363 26852 54621 13176 = 2 = 22 về 95
61365 42808 99681 18574 95129 61795 26439 = 0 = 09 về
51610 97276 56062 16161 08792 00000 00000

Chốt số hôm nay
Xem chốt số hoàn toàn miễn phí!
 • Trên đây chỉ là dãy số tham khảo.
 • Trúng hay trượt các bạn tự chịu trách nhiệm.

 • Bài cùng chuyên mục

  Thành Viên

  Thành viên online: và 1 Khách

  Thành Viên: 3896
  |
  Số Chủ Đề: 986
  |
  Số Bình Luận: 12317
  |