Soi cầu nối những bờ vui tiếp nào ACE – Chia sẻ kết quả ngày hôm nay với mọi người một chút, mặc dù soi cầu đuôi 3.8 rất chuẩn nhưng chúng tôi vẫn không chén được đề hôm nay. Chắc chắn một điều là ai đó ngoài kia đã chén.

Nhận định của ngày 22 – 3 – 2017 chúng tôi rất kết tổng 4.9 và bộ 04.13 riêng bộ 77 chúng tôi không kết lắm.

Tham khảo soi cầu đề miền bắc – Ngày 22 – 3 -2017

Cầu dưới đây cho bộ 80 – Giải thích như sau: Lấy kết quả 5 số đặc biệt hôm qua và ghép con vị trí số 1 và vị trí số 3 = 0

Sau khi đã có 0 chúng ta lại đi tìm các kết quả của ngày thứ ba có 0 khi ghép 2 vị trí như trên. Tạm thời chúng tôi chỉ lấy tạm 3 cầu gần đây để soi cầu cho ngày mai. Theo cầu sau khi có 0 các bạn nhìn lên trên của ngày thứ ba tuần trên nó và lấy 2 con ở vị trí số 1 và số 5 ghép lại thành bộ

67560 39324 72383 83121 06735 67134 94423
94479 66965 35289 51178 32101 76822 34908
18360 66718 32777 94684 10998 16938 82057
42325 97291 68044 14198 19617 26687 48951
53103 73385 20896 86192 97266 95356 28820
68976 42040 07790 69974 96334 27739 02489
66332 81223 37845 80047 43033 64105 52911
00872 57089 74696 40519 00000 00000 00000
00000 31203 71838 09649 22913 74529 22998
06859 99866 62814 66681 39252 78292 94247
94939 45613 48219 85543 77038 64476 13332
48532 79548 45266 44215 19659 87204 34623
09823 83098 14824 90801 42654 32217 00745
75615 86735 56949 00207 08701 53838 63995
51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365
80860 15998  xxxxx

Soi cầu chạm 4.9.1.6

Cũng theo cầu này nhưng lại có một cái nhìn khác – Rơi từ thứ tư tuần trước xuống

67560 39324 72383 83121 06735 67134 94423
94479 66965 35289 51178 32101 76822 34908
18360 66718 32777 94684 10998 16938 82057
42325 97291 68044 14198 19617 26687 48951
53103 73385 20896 86192 97266 95356 28820
68976 42040 07790 69974 96334 27739 02489
66332 81223 37845 80047 43033 64105 52911
00872 57089 74696 40519 00000 00000 00000
00000 31203 71838 09649 22913 74529 22998
06859 99866 62814 66681 39252 78292 94247
94939 45613 48219 85543 77038 64476 13332
48532 79548 45266 44215 19659 87204 34623
09823 83098 14824 90801 42654 32217 00745
75615 86735 56949 00207 08701 53838 63995
51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365
80860 15998  xxxxx

Như vậy, liệu ngày mai có chạm 9.4.1.6

Soi cầu tổng 4.9.0.5.1.6

Các bạn lấy 2 số đỏ ghép lại = 0 rồi lấy 0 ghép với chính 5 số của giải đặc biệt cách 3 tuần = Tổng cho ngày mai.

VD: 0 ghép với 56949

05 = 5 bóng 0

06 = 6 bóng 1

09 = 9 bóng 4

09823 83098 14824 90801 42654 32217 00745
75615 86735 56949 00207 08701 53838 63995 = 0
51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365
80860 15998

Tạm thời chia sẻ cùng các bạn mấy cách soi cầu trên cho ngày mai. Tóm lại chúng tôi đang nghiêng về tổng 4.9 và loại tổng 1.6.0.5 của cầu trên.

Chốt số hôm nay
Xem chốt số hoàn toàn miễn phí!
 • Trên đây chỉ là dãy số tham khảo.
 • Trúng hay trượt các bạn tự chịu trách nhiệm.

 • Bài cùng chuyên mục

  Thành Viên

  Thành viên online: và 1 Khách

  Thành Viên: 3782
  |
  Số Chủ Đề: 986
  |
  Số Bình Luận: 12317
  |