Dàn đề chơi cho ngay 29/10 29 tháng 10 lúc 6:46 ·

Dàn 5x 00,07,09 10,11,12,13,15,18,19 20,21,22,25,26,27,28, 31,33,35,37,38,39 40,42,46,49 50,51,54,57,58, 68,69 72,74,77,78,79 81,82,83,,85,86,87,88,89 94,95,96,97,98, Dàn 2x 07,09,20,21,22,25,26,27,31,35,39,40,49,68, 72,77,81,85,86,89,94,95,98, Dàn 1x 07,09,20,25,35,40,85,95,  

Dàn đề nuôi chính xác 99% từ 28>>3/11 28 tháng 10 lúc 10:27 ·

  04,40,09,90,54,45,59,95 96,69,91,19,14,41,46,64

Thành Viên

Thành viên online: và 1 Khách

Thành Viên: 3789
|
Số Chủ Đề: 986
|
Số Bình Luận: 12317
|